Duomenų aprašas

„Karštos pėdos“ taiko unikalią, jokioje duomenų Lietuvos bazėje nevystytą analizės metodiką, apjungiant duomenis apie viešų asmenų interesus ir viešųjų finansų panaudojimą.


Naudojami duomenų masyvai:

  • Politikų ir aukšto rango valstybės tarnautojų interesų deklaracijos. Jose pateikiama informacija apie šių asmenų turimas įmonių akcijas, darbo santykius, sandorius ir kt.
  • Viešųjų pirkimų sutarčių statistika. Viešųjų pirkimų tarnyba nuolat atnaujina informaciją apie sudarytas viešųjų pirkimų sutartis ir jų pakeitimus. Seimas, ministerijos, Vyriausybė, savivaldybės - visas viešasis sektorius čia pateikia informaciją apie tai, kaip disponuojama viešojo sektoriaus finansais.
  •  ES investicijų duomenys. Viešai skelbiama informacija apie tai, kokie juridiniai asmenys gavo ES finansavimą savo projektams. Ši informacija apima milijardinės vertės ES investicijas Lietuvoje.

Šiuo metu turimi duomenys apima 1500+ interesų deklaracijų, 200.000+ viešųjų pirkimų sutarčių ir jų pakeitimų už bendrą 94+milijardų eurų vertę bei 22.800 ES finansuojamų projektų duomenis už bendrą 2,7 milijardų eurų sumą. Duomenų bazė bus periodiškai atnaujinama, papildant ją naujais viešai prieinamais duomenimis.

Kaip tai veikia

„Karštos pėdos“, visus tris duomenų masyvus apjungia į vientisą duomenų bazę. Vizualinės duomenų analizės platforma leidžia visus šiuos viešus, bet tarpusavyje neintegruotus duomenis nagrinėti iki šiol neregėta apimtimi ir greičiu. „Karštos pėdos“ leidžia greitai identifikuoti įvairius galimai neskaidraus disponavimo valstybės ar ES lėšomis atvejus, pvz.:

  • Politikų ryšius su įmonėmis, laiminčiomis viešuosius pirkimus ar gaunančiomis ES finansavimą;
  • Politikų artimiesiems priklausančio verslo finansavimą iš viešųjų šaltinių, pavaldžių tiems patiems politikams;
  • Vienos ar kelių įmonių dominavimą konkrečios perkančiosios organizacijos viešuosiuose pirkimuose;

Kam tai naudinga?

Trumpiausias atsakymas - visiems. „Karštų pėdų“, sistema - tai skaidrumo įrankis, kuriuo gali naudotis žurnalistai, aktyvistai, teisėsauga, korupcijos prevencijos specialistai ir visi pilietiškai aktyvūs žmonės. Prieiga prie duomenų bazės atvira ir nemokama visiems. Jei savo darbe naudosite „Karštose pėdose“ rastą informaciją -prašome nurodyti šaltinį.


Tai ne teismas

Pabrėžiame, jog duomenų analizės rezultatai, generuojami „Karštų pėdų“ sistemos savaime nereiškia nei interesų konfliktų, nei galimai nusikalstamų veikų. Ši duomenų bazė pirmiausiai yra viešųjų finansų analizės įrankis, padedantis nustatyti abejotino disponavimo valstybės ir ES lėšomis požymius. Kiekvienu atveju, „Karštose pėdose“ aptiktą informaciją primygtinai siūlome tikrinti ir detaliau analizuoti per pirminius šaltinius: interesų deklaracijas, viešųjų pirkimų sutartis ir ES finansavimo duomenis.